Disclaimer

De tool geeft basisinformatie ten behoeve van het initiëren van CO2-beprijzing bij aanbestedingen van doelgroepenvervoer. Het is een tool om indicatie te geven van de omvang van de CO2-kosten van het vervoer, op basis van een aantal algemene kenmerken die bij de meeste gebruikers wel voorhanden zijn. Voor meer gedetailleerdere case studies kunt u contact opnemen met CE Delft (Marisa Korteland of Sander de Bruyn).