Disclaimer

De tool geeft basisinformatie ten behoeve van het opstellen van een LED-(meerjaren)programma, assetmanagement, programmabegroting of strategische verkenning. Voor het voorbereiden van een aanbesteding en bepalen van MKI’s adviseren wij u de Leidraad Circulariteit Openbare Verlichting, Stichting Openbare Verlichting Nederland (OVLNL), 2017.